Sportvereniging Herveld-Andelst

Sportieve prestaties en ontwikkeling
met plezier, respect en trots

Sportvereniging Herveld-Andelst streeft als kleine betrokken voetbalvereniging om sportief en maatschappelijk, binnen en buiten de regio een aanwinst te zijn

28 augustus 2014

Uitnodiging: ALV

Zeer geachte leden,

Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging welke zal worden gehouden op maandag 22 september 2014 om 20.00 uur in ons Clubhuis aan de Zandakkers 43 te Herveld.

Agenda:

 1. Opening;
 2. Vaststelling notulen Algemene Vergadering van 23 september 2013;
 3. Jaarverslag door de voorzitter;
 4. Verslag van de Kascontrolecommissie Martin van de Kolk en Maarten Evers (reserve Twan Aarnink;
 5. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie;
 6. Financieel verslag van de penningmeester;
 7. Begroting seizoen 2013/14 door de penningmeester;
 8. Voorstel om de contributiebijdragen, te verhogen naast de indexering van 3% en afronden, vast te stellen voor het seizoen 2014/15 op, Senioren Є 160,=, A/B-jeugd Є 135,=, C-jeugd Є 120,=, D/E-pupillen Є 105,= en F-pupillen Є 90,=, steunende leden Є 75,=;
 9. Bestuursverkiezingen:
  1. Aftredend: Johan Burgers en Andries Wouda;
  2. Aftredend en herkiesbaar:
  3. Nieuwe bestuursleden:
 10. Bestuursmededelingen:
  1. Spullen van de club zoals bijvoorbeeld shirts/ballen/jassen;
  2. Spelregelcursus vanuit de KNVB.
 11. Verdere Mededelingen/ingekomen stukken ter vergadering;
 12. Uitloting van 10 Certificaten Club van Duizend;
 13. Rondvraag;
 14. Sluiting vergadering. Vaststelling ALV 2015 maandag 22 september.

Tot ziens op de vergadering, met vriendelijke Sportgroeten,

Namens het bestuur

de Vz

NB 1 : De notulen van de jaarvergadering 2013 liggen voor de vergadering ter inzage in het clubhuis.