Sportvereniging Herveld-Andelst

Sportieve prestaties en ontwikkeling
met plezier, respect en trots

Sportvereniging Herveld-Andelst streeft als kleine betrokken voetbalvereniging om sportief en maatschappelijk, binnen en buiten de regio een aanwinst te zijn

Aanmelden als lid

Wil je bij SVHA voetballen?

 • meldt jezelf aan via onderstaand formulier
 • de ledenadministratie geeft de aanmelding door aan de technische commissie
 • betreffende technisch coördinator neemt contact met jou op en beoordeelt binnen welk team jij voorlopig geplaatst kan worden conform geldende richtlijnen
 • de technisch coördinator stemt de afspraken af met de trainer en leider van betreffend team
 • je mag 3x meetrainen voordat je definitief lid wordt
 • de technisch coördinator stemt met de ledenadministratie af of jouw lidmaatschap definitief wordt
 • de ledenadministratie schrijft jou in als verenigings- en bondslid
 • de technisch coördinator deelt jou definitief in een team in conform geldende richtlijnen
 • de technisch coördinator stemt de afspraken af met de trainer en leider van betreffend team, waarna je speelgerechtigd bent

In onze SVHA clubkompas vind je meer informatie over het lidmaatschap. Heb je nog vragen, stuur deze dan naar ledenadministratie@svha.nl.

  SVHA verwerkt persoonsgegevens conform onze privacyverklaring.

  Persoonsgegevens
  Vader / verzorger1  Moeder / verzorger 2  Dankzij vrijwilligers, sponsoren en de contributie bestaat SVHA. We zijn een open vereniging waar iedereen welkom is. Wij vragen u om lidmaatschapsgeld (contributie) en om een helpende hand.

  Aanvullende gegevens

  Ik was lid van een voetbalvereniging in één van de voorgaande 5 seizoenen.

  Om onze vereniging draaiende te houden zijn wij sterk afhankelijk van vrijwilligers: voor iedere 2 spelende leden is 1 vrijwilliger benodigd. Om die reden verwachten wij van seniorleden en ouders van jeugdleden dat ze een vrijwilligerstaak op zich nemen, naast taken rondom het team zoals periodiek wassen van de kleding en het rijden naar uitwedstrijden.

  Ik en/of mijn ouder(s) staan open voor vrijwilligerswerk voor de vereniging.


  Beeldmateriaal van mij mag door SVHA worden gepubliceerd in het clubblad, in de nieuwsbrief, in de kantine, op de website en sociale media accounts van de vereniging.

  Machtigingsgegevens


  Informatie over hulp bij geldzorgen vind je op www.Geldfit.nl/voetbal. Wij helpen u graag op weg naar de juiste hulp. Binnen onze vereniging is onze penningmeester Financieel Contactpersoon. Hij/zij is te bereiken op penningmeester@svha.nl.

  Ik wil weten of financiële steun mogelijk is en ga akkoord dat de financiële contactpersoon contact opneemt. Mijn gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

  Ingeval deze inschrijving een lid jonger dan 16 jaar betreft, voor akkoord