Sportvereniging Herveld-Andelst

Sportieve prestaties en ontwikkeling
met plezier, respect en trots

Sportvereniging Herveld-Andelst streeft als kleine betrokken voetbalvereniging om sportief en maatschappelijk, binnen en buiten de regio een aanwinst te zijn

Veilig sportklimaat

In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Ook SVHA heeft zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. Door preventief beleid te voeren, vergroten wij de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken.

Gedragsregels

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier aan de voetbalsport te laten beleven. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig:

  • iedereen is welkomIMG-20151213-WA0022
  • wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat
  • wij tonen waardering voor iedereen
  • wij laten de kinderen hun spel spelen
  • wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen
  • als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel plezier bij SVHA. Onze gedragsregels zijn van toepassing voor alle spelers, vrijwilligers, ouders en toeschouwers.

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is een onafhankelijk eerste aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van de vereniging voor problemen in relatie tot de vereniging, die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en interne criminaliteit. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

Verklaring Omtrent Gedrag

Een belangrijke maatregel is dat SVHA verlangt dat al haar trainers, leiders, andere vrijwilligers en betaalde krachten vanaf 18 jaar, die werken met minderjarigen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in hun bezit hebben van maximaal 5 jaar oud. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, in ons geval het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Dit vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij SVHA kunnen uitoefenen. Op deze manier willen wij gezamenlijk zorg dragen voor een veilige en aantrekkelijke sportomgeving waarin iedereen met veel plezier en onbezorgd kan blijven voetballen!