Sportvereniging Herveld-Andelst

Sportieve prestaties en ontwikkeling
met plezier, respect en trots

Sportvereniging Herveld-Andelst streeft als kleine betrokken voetbalvereniging om sportief en maatschappelijk, binnen en buiten de regio een aanwinst te zijn

Bestuur

Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft als taak de verenigingsbelangen in haar gehele omvang te behartigen. Het bestuur heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van waarden en normen binnen de club waaronder het signaleren en corrigeren van ongewenst gedrag van leden.

Het algemeen bestuur bestaat uit:

  • de voorzitter, welke leidinggeeft aan de vereniging en deze vertegenwoordigt
  • de secretaris, verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van de vereniging, en als bestuurslid afdeling communicatie verantwoordelijk voor PR, sponsoring en materialen
  • de penningmeester, verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging, en als bestuurslid afdeling exploitatie, verantwoordelijk voor de kantine en het beheer en onderhoud van gebouw en terrein
  • het bestuurslid afdeling voetbalzaken, vertegenwoordigt de (voetbal)belangen van de voetballende leden en bewaakt de technische kwaliteit van het voetbalspel
  • bestuursleden algemene zaken

Het dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester, behandelt die zaken, die geen uitstel gedogen en tevens die zaken, die door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur worden opgedragen. Daarnaast wordt het bestuur door coördinerende en administratieve functionarissen ondersteund.

Ons bestuur is bereikbaar via bestuur@svha.nl.

Jan Vos
voorzitter
voorzitter@svha.nl
Michael van de VenMichael van de Ven
secretaris / communicatie
secretaris@svha.nl
john-van-kreelJohn van Kreel
penningmeester / exploitatie
penningmeester@svha.nl
erwin-hartmanErwin Hartman
voetbalzaken
voetbalzaken@svha.nl
Wilco van VlaanderenWilco van Vlaanderen
algemene zaken