Sportvereniging Herveld-Andelst

Sportieve prestaties en ontwikkeling
met plezier, respect en trots

Sportvereniging Herveld-Andelst streeft als kleine betrokken voetbalvereniging om sportief en maatschappelijk, binnen en buiten de regio een aanwinst te zijn

Afdeling exploitatie

De afdeling exploitatie zorgt voor het bevorderen en in stand houden van de sociale contacten binnen de vereniging om daarmee de band met de vereniging alsmede tussen de leden onderling op een positieve manier te verstevigen, als ook genereren van inkomsten en houden van acties ten behoeve van de clubkas. De afdeling exploitatie draagt tevens zorg voor de planning en uitvoering van alle werkzaamheden en zaken, die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van gebouw en terrein.

De kantinebeheerder draagt zorg voor exploitatie van de kantine. De kantinecoördinator draagt zorg voor de bezetting van het kantinepersoneel en werkt nauw samen met de kantinebeheerder.

De sportcomplexbeheerder zorgt voor een optimaal beheer van het gebouw, de velden en het overige terrein i.s.m. de onderhoudsdienst en terreinmeesters.

De coördinator Oud Papier Actie (OPA) is belast met de organisatie van het maandelijks ophalen van het oud papier in Herveld en Andelst.

Wilco van Vlaanderen
bestuurslid exploitatie
penningmeester@svha.nl
Jessica Tillmann
kantinebeheerder
kantine@svha.nl
Michiel Latta
sportcomplexbeheerder
sportcomplex@svha.nl
Cor van Vlaanderen
terreinmeester/klusclub
Bertus van de Vooren
terreinmeester
Jan Romein
terreinmeester
John Verploegen;
coördinator oud papier