Sportvereniging Herveld-Andelst

Sportieve prestaties en ontwikkeling
met plezier, respect en trots

Sportvereniging Herveld-Andelst streeft als kleine betrokken voetbalvereniging om sportief en maatschappelijk, binnen en buiten de regio een aanwinst te zijn

6 oktober 2015

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2015

Dag leden van SVHA,

Hierbij de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van 2015. Door omstandigheden de uitnodiging later dan normaal en daar voor willen wij namens het bestuur onze oprechte excuses aanbieden.

Wij willen u alle vragen, indien mogelijk toch aanwezig te zijn op maandag 12 oktober om 20:00 in het clubhuis van SVHA.

Agenda:

 1. Opening;
 2. Vaststelling notulen Algemene Vergadering van 22 september 2014;
 3. Jaarverslag door de voorzitter;
 4. Verslag van de Kascontrolecommissie Maarten Evers  en Twan Aarnink;
 5. Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie;
 6. Financieel verslag van de penningmeester;
 7. Bestuursverkiezingen:
  1. Aftredend: ;
  2. Aftredend en herkiesbaar: ;
  3. Nieuwe bestuursleden: Michael van de Ven;
 8. Begroting seizoen 2015/146 door de penningmeester;
 9. Contributie 2015/2016;
 10. Uitloting van 10 Certificaten Club van Duizend;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting vergadering.

De notulen van de jaarvergadering 2014 liggen voor de vergadering ter inzage in het clubhuis.

Tot ziens op de vergadering.