Sportvereniging Herveld-Andelst

Sportieve prestaties en ontwikkeling
met plezier, respect en trots

Sportvereniging Herveld-Andelst streeft als kleine betrokken voetbalvereniging om sportief en maatschappelijk, binnen en buiten de regio een aanwinst te zijn

Actueel

[title]Wat speelt er nu?[/title]

Veilige sportomgeving bij SVHA

In de sport komt ongewenst gedrag helaas vaker voor dan men denkt. De actualiteit opent hiervoor keer op keer onze ogen. Ook SVHA heeft zorg voor het creëren van een veilig sportklimaat. Door preventief beleid te voeren, vergroten wij de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken:

  • gedragsregels
  • vertrouwenscontactpersoon
  • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Lees hier meer over veilig sportklimaat >>>

Extra parkeerplaatsen

Na een aanvraag geruime tijd geleden zijn er in het najaar van 2015 door de gemeente middelen en materialen vrijgemaakt ter vervanging van de huidige honden uitlaatstrook/parkeerplaats. Eind mei wordt gestart met de werkzaamheden.

Slagvaardige organisatie

De nieuwe verenigingsstructuur om slagvaardiger te werk te kunnen gaan binnen de vereniging is uitgewerkt naar heldere taken en verantwoordelijkheden voor alle rollen en commissies binnen de vereniging.

Onze nieuwe verenigingsstructuur wordt momenteel ingevuld naar personen, maar dit verloopt helaas nog niet voorspoedig. Derhalve zijn wij dringend op zoek naar een aantal (nieuwe) vrijwilligers die coördinerende taken op zich zouden willen nemen om te helpen onze organisatie naar een hoger plan te tillen, als ook aanvulling voor onze redactie en sponsor commissie. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Michael van de Ven, bereikbaar via secretaris@svha.nl.

Onze vacatures staan hier beschreven >>>

Opvolging voorzitter

Onze voorzitter Caroline Eberson heeft tijdens de ALV aangegeven per komend seizoen 2016-2017 af te treden na 6 jaar voorzitterschap. De positie van voorzitter is vacant en we zijn zoekende naar een geschikte opvolger.

Algemene Ledenvergadering 12-10-2015

Het concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 oktober jongstleden is beschikbaar onder downloads.

Ten aanzien van het gebruik van het kunstgras: de vergadering heeft besloten dat buiten trainingstijden en wedstrijden onze leden mogen voetballen op het kunstgrasveld, de geldende regels ten aanzien van het kunstgrasveld in acht nemend. Bij ongewenst gedrag zal betreffend lid en zijn/haar ouder(s) hierop worden aangesproken. Aan allen het verzoek hierop attent te zijn en ongewenst gedrag te melden bij het bestuur.